112 yaşındaki Osmanlı dedesi Şileli Ali Baba, 1894. Ali Baba, an Ottoman grandfa…

112 yaşındaki Osmanlı dedesi Şileli Ali Baba, 1894. Ali Baba, an Ottoman grandfather, 112 years old, 1894.

Exit mobile version