1552 Temeşvar kuşatmasında Vezir Kara Ahmed Paşa’nın atının ölmesi üzerine paşay

1552 Temeşvar kuşatmasında Vezir Kara Ahmed Paşa’nın atının ölmesi üzerine paşay

1552 Temeşvar kuşatmasında Vezir Kara Ahmed Paşa’nın atının ölmesi üzerine paşay

Exit mobile version