1582 Şehzade [III.] Mehmed’in sünnet düğününde, bir kaç günde bir yapılan çanak

1582 Şehzade [III.] Mehmed’in sünnet düğününde, bir kaç günde bir yapılan çanak yağması için At Meydanı’nda sofranın hazırlanması ve III. Murad’ın İbrahim Paşa sarayından hazırlığı takip etmesi. https://t.co/C5lGNvD9bM

Exit mobile version