Rastgele İçerikler

 • Tarihi YazılarMustafa Kemal Paşa Samsunda

  Mustafa Kemal Paşa Samsunda

  Mustafa Kemal Paşa Samsunda isimli bu kısa yazı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışının 101. yılı nedeniyle eklenmiştir. Mustafa Kemal Paşa Samsunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa, Halep’te bulunan Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na tâyin edilmişti. Fakat, ateşkes hükümlerini diledikleri şekilde uygulayan müttefikler, BabIâli’yi sıkıştırdı ve bu ordunun karargâhını da kaldırarak dağıtılmasını sağladı. Bunun üzerine Mustafa Kemâl Paşa İstanbul’a geldi. Düşman donanması da aynı gün İstanbul’a demir atmıştı. Mustafa Kemâl bunları görerek “Geldikleri gibi giderler!” demişti. Bu sırada İstanbul’da hükümet değişmiş, padişah Vahideddin sadrazamlığı (başbakanlığı) Damad Ferit Paşa’ya vermişti, Ferit Paşa hükümeti Inailizler’den yana bir politika güdüyor, âdeta Ingiltere’nin…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarGeneral Nikolaos Trikupis'in Teslim Olması

  General Nikolaos Trikupis’in Teslim Olması

  Bugün General Nikolaos Trikupis’in Teslim Olması yıl dönümü. Yunan Küçük Asya Ordusu Başkomutanı General Nikolaos Trikupis ve 2. Kolordu Komutanı General Kimon Digenis bugün teslim oldu. Yunan Küçük Asya Ordusu Başkomutanı General Nikolaos Trikupis ve 2. Kolordu Komutanı General Kimon Digenis beraberlerinde 11 albay, 4 yarbay, 12 binbaşı, 34 üsteğmen, 69 teğmen, 193 yedek subay ve çok sayıda erle Türk Ordusu’na teslim oldu. Yunan Küçük Asya Ordusu Başkomutanı General Nikolaos Trikupis Burada Trikupis ve Digenis İzmir Merkez Komutanı Reşit (Burunsuz Reşit) Bey refakatinde, esaret yolunda.. Yaklaşık 1 yıl arayla çekilen iki fotoğraf. İlkinde en sağda Trikupis, hemen solunda Digenis. İkinci…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarKut Zaferi

  Kûtu’l Amâre Zaferi

  Kısaca KUT ZAFERİ olarak bilinen Kûtu’l Amâre Zaferi VE Hilal-i Ahmet Zaferi, İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı’nın temel muharebeleri sonucundan kazanılmış muhteşem zaferlerimizden biridir. Bu muhteşem zaferin kazanılmasında, Irak Ordusu Komutanı Halil Paşa’nın başarısı derslerde anlatılacak niteliktedir. 1952 yılına Kut Bayramı olarak kutlanan Kûtu’l Amâre Zaferi’nin, Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya üye olmasıyla, Adnan Menderes yönetimindeki hükümetin aldığı karar kapsamında iptal edimiş. Kûtu’l Amâre’ye ilişkin bilgiler de bu tarihten sonra tarih kitaplarından çıkarılmıştır. Biz de bu Kut’lu Zaferimize ait bazı kareler ile bu içeriği beğenilerinize sunuyoruz. Fotoğraf kaynağı: İclal – Tunca arşivi

  Devamını Oku »
 • Tarihi Yazılar

  Osmanlı’da Fetret Devri

  Ankara Savaşı’ndan sonra, Anadolu’da Bayezid’in sağladığı birlik parçalanmış, Türkmen beylikleri Timur sayesinde tekrar bağımsızlıklarını ilân etmişlerdi. Yıldırım Bayezid’in ölümünden sonra (hattâ daha önce) oğulları arasında taht kavgası başlamış, bu kargaşalık, bu saltanat fasılası, 11 yıl kadar sürmüştür. 28 Temmuz 1402’den, Mehmed Çelebi’nin tahta çıktığı ve tek başına iktidarı ele aldığı 5 Temmuz 1413’e kadar geçen bu 11 yıllık döneme “Fetret Devri” denir. Ankara Savaşı’nda, son anda zaferi Timur‘un kazandığı anlaşılınca, Emir Süleyman Çelebi, 30.000 kişilik kuvvetiyle çekilmiş, önce Bursa’ya, orada hiç beklemeden Rumeli’ye hareket etmişti. Bizans’ın engellemek istemesine rağmen Venedik ve Ceneviz gemileriyle Boğaz’ı geçmiş, Edirne’de hükümdarlığını ilân ederek Trakya…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarSelanik'in Kaybedilişi

  Selanik’in Kaybedilişi

  Selanik’in Kaybedilişi isimli bu yazı, Türkler için büyük bir öneme sahip şehir olan Selanik’in nasıl kaybedildiğini öğretmek amacıyla eklenmiştir. Tarihimizdeki en büyük felaketlerden olan Balkan Savaşları sadece toprak kaybı ile değil demografik değişimler ve toplumsal travmalarla sonuçlandı. Selanik ise savaşın en acı kayıplarındandı, Hasan Tahsin Paşa’nın teslim kararıyla tek bir kurşun bile atılmadan kaybedilmişti. Hasan Tahsin Paşa, Yunan tarih anlatımında Selanik’i kurtaran bir kahraman, Türk tarih anlatımında ise Selanik’i düşmana satan bir vatan haini olarak anılıyor. Peki hangisi doğru? Hasan Tahsin Paşa neden Selanik’i teslim etti, o noktaya gelene kadar neler yaşandı? Konuyla ilgili detayları çok güzel anlatan Zinde Kültür…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarFatih Sultan Mehmed'in Cenazesi

  Fatih Sultan Mehmed’in Cenazesi

  Fatih Sultan Mehmed’in Cenazesi nasıl kaldırıldı? Bu özel cenaze merasiminde yaşanan en ilginç olaylar neydi? Daha önce okumadığınız detaylar neler, yazımızda okuyun. Farklı farklı iddialar olmasına rağmen, “Bana bak efendi! Zihnimden geçenleri şu gördüğün sakalımın bir teli sezecek olsa, bütün sakalımı keserdim!” diyen bir padişahın son seferinin nereye olduğunu ne yazık ki hiç bilemeyeceğiz. Bu son seferine çıkan büyük Türk Hakanı, Venedik Elçisi’nin “Kurtulduk, büyük kartal öldü” dediği Fatih Sultan Mehmed, 3 Mayıs 1481’de ölmüş, sır saklanmak istenmesine rağmen 4 Mayısta ifşa olmuştu. Bu günden sonra Hristiyan dünyası bayram yerine dönmüşken çılgınlar gibi eğleniyorlar ve kiliselerin çanları bu müjdeyi inananlarına…

  Devamını Oku »
  23/04/2020

  11 Ağustos 1473 Otlukbeli Savaşı. Yeşil kıyafetli Anadolu Beylerbeyi Davud Paşa.

  11 Ağustos 1473 Otlukbeli Savaşı. Yeşil kıyafetli Anadolu Beylerbeyi Davud Paşa. II. Bayezid döneminde 15 sene veziriazamlık yapan Koca Davud…
  27/04/2020

  II. Murad ve Gedik Ahmed Paşa Zübdetü’t Tevarih, Chester Beatty Library nüshası

  II. Murad ve Gedik Ahmed Paşa Zübdetü’t Tevarih, Chester Beatty Library nüshası, varak 154b https://t.co/yxEFVhepkz
  27/04/2020

  Rumeli Beylerbeyi Sokollu Mehmed Paşa’nın Eylül 1551’de Beçe Hisarını kuşatması

  Rumeli Beylerbeyi Sokollu Mehmed Paşa’nın Eylül 1551’de Beçe Hisarını kuşatması ve kaleye giren Osmanlı askerlerinin, kaleyi güzellikle vermedikleri için müdafileri…