Rastgele İçerikler

 • Tarihi YazılarSakarya Meydan Muharebesi

  Sakarya Meydan Muharebesi

  Sakarya Meydan Muharebesi zafer ile taçlandırıldı! 13 Eylül 1921 Salı Sessizlik! Günlerdir, haftalardır ilk kez çıt yoktur Haymana Ovası’nda, Sakarya boyunda. Papoulas’ın son emri uyarınca Yunan 7. Tümeni hariç tüm askeri varlığı sabah gün ağırana kadar Sakarya batısına geçmiştir. Ama 7. Tümen son ana kadar direnir. 13 Eylül günü öğle saatlerinde ise Kallidopoulos’un tümeni de kendini karşı kıyıya atar. Ovada duyulan son ses, tren yolunun da geçtiği Beylikköprü’nün imha edilirkenki patlama sesidir. Sonrası? Sessizlik! Batı Cephesi Karargâhı’nda kurmaylar harita başında, Yunan alaylarının mevzilenebilecekleri yerleri çalışmaktadır. Kurmay Başkanı Asım (Gündüz) Bey ise Mürettep Kolordu tümenlerinden süvari bölüklerini toplamış, karma bir süvari…

  Devamını Oku »
 • Tarihi Yazılar14. Yüzyılda Bilim, Kültür ve Sanat

  14. Yüzyılda Bilim Kültür ve Sanat

  14. Yüzyılda Bilim Kültür ve Sanat isimli yazıda, Fetret Devri sonrasında tekrar yükselişe geçen Osmanlıda bilim kültür ve sanat faaliyetlerine dair bilgiler aktarılmaktadır. 14. Yüzyılda bilim kültür ve sanat Osmanlı tarihini devirlere ayıranlar, 1299’da Osman Gazi’nin beyliğini ilân etmesinden 1453’te İstanbul’un fethine kadar olan dönemi genellikle “Kuruluş Devri” olarak adlandırırlar. Bizce “Kuruluş Devri” beylikten sultanlığa ve 14. yüzyıl ortalarında Rumeli’nin fethi ile imparatorluğa geçişle tamamlanmış, İstanbul’un fethinden yaklaşık yüz yıl kadar önce “Yükseliş Devri” başlamıştır. 11 yıllık “Fetret Devri“‘ndeki duraklama döneminde Osmanlı Devleti büyük devlet olmaktan, imparatorluk olmaktan çıkmış değildir. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman, bir devleti “büyük” yapan yönetim dışındaki…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarAli Haydar Mithatın Hatıralarında II. Abdülhamid

  Ali Haydar Mithatın Hatıralarında II Abdülhamid

  Bu yazımızda Ali Haydar Mithatın Hatıralarında II Abdülhamid hakkında geçenlere yer verilecektir. 19. yy Osmanlı Devlet adamları arasında Mithat Paşa’nın her zaman için ayrı bir yeri vardır. Devletin doğusundan batısına; Tuna’dan Bağdat’a kadar uzanan farklı coğrafyalarında görevler yapmış ve bulunduğu valiliklerde ciddi manada yenilik ve gelişmeler sağlamıştır. Valilikleri ile başarı ve kariyer grafiği yükselmiş ve içinde bulunduğu siyasi gelişmeler ile birlikte sadrazam dahi olmuş ancak daha sonra azl ve sürgün ile neticelenen devlet adamlığı bir yana Taif’te bir zindan odasında boğdurulmak sureti ile de terk-i hayat etmiştir. Ölmeden önce yazdığı iki ciltlik hatıraları “Tabsıra-ı İbret” başlığında yayımlanmış ve hem kendi…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarMustafa Kemal Paşa Samsunda

  Mustafa Kemal Paşa Samsunda

  Mustafa Kemal Paşa Samsunda isimli bu kısa yazı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışının 101. yılı nedeniyle eklenmiştir. Mustafa Kemal Paşa Samsunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa, Halep’te bulunan Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na tâyin edilmişti. Fakat, ateşkes hükümlerini diledikleri şekilde uygulayan müttefikler, BabIâli’yi sıkıştırdı ve bu ordunun karargâhını da kaldırarak dağıtılmasını sağladı. Bunun üzerine Mustafa Kemâl Paşa İstanbul’a geldi. Düşman donanması da aynı gün İstanbul’a demir atmıştı. Mustafa Kemâl bunları görerek “Geldikleri gibi giderler!” demişti. Bu sırada İstanbul’da hükümet değişmiş, padişah Vahideddin sadrazamlığı (başbakanlığı) Damad Ferit Paşa’ya vermişti, Ferit Paşa hükümeti Inailizler’den yana bir politika güdüyor, âdeta Ingiltere’nin…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarSakarya Meydan Muharebesi

  Sakarya Harbi – 15 Eylül 1921

  Bu yazımızda, Sakarya Harbi 15 Eylül 1921 gününe dair olanlar aktarılacaktır. 15 Eylül 1921 Perşembe 10 Temmuz’da başlayan Yunan ileri harekâtının ilk evresinde Papoulas’ın ordusu Kütahya – Eskişehir – Afyon hattını ele geçirmiş, ancak asıl amaç olan Türk Ordusu’nu yok etmek için Ankara’ya yürümek zorunda kalmıştır. Bu takip harekâtı için de 10 Ağustos’ta Yunan Ordusu 300 km’lik yürüyüşüne geçmiş, 23 Ağustos Salı günüyse tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan ikinci aktif muharebe süreci Sakarya Nehri boyunda, Haymana topraklarında başlamıştır. Yunan Küçük Asya Ordusu asker ve silâh açısından Türk Ordusu’nun iki, hatta uçak ve makinalı tüfek gibi bazı unsurlarda üç…

  Devamını Oku »
 • Tarihi YazılarSelanik'in Kaybedilişi

  Selanik’in Kaybedilişi

  Selanik’in Kaybedilişi isimli bu yazı, Türkler için büyük bir öneme sahip şehir olan Selanik’in nasıl kaybedildiğini öğretmek amacıyla eklenmiştir. Tarihimizdeki en büyük felaketlerden olan Balkan Savaşları sadece toprak kaybı ile değil demografik değişimler ve toplumsal travmalarla sonuçlandı. Selanik ise savaşın en acı kayıplarındandı, Hasan Tahsin Paşa’nın teslim kararıyla tek bir kurşun bile atılmadan kaybedilmişti. Hasan Tahsin Paşa, Yunan tarih anlatımında Selanik’i kurtaran bir kahraman, Türk tarih anlatımında ise Selanik’i düşmana satan bir vatan haini olarak anılıyor. Peki hangisi doğru? Hasan Tahsin Paşa neden Selanik’i teslim etti, o noktaya gelene kadar neler yaşandı? Konuyla ilgili detayları çok güzel anlatan Zinde Kültür…

  Devamını Oku »
  06/09/2019

  Kanunu’nin Saklanan Cenazesi

  6-7 Eylül 1566 gecesi ölmesi üzerine 42 gün dublör kullanılarak Kanunu’nin Saklanan Cenazesinin Araba ile Belgrad’a Gelişi
  27/04/2020

  “Veziriazam İbrahim Paşa’nın gece ile katli ve meyyiti ahvalidir” *Makbul ve Ma

  “Veziriazam İbrahim Paşa’nın gece ile katli ve meyyiti ahvalidir” *Makbul ve Maktul İbrahim Paşa,,14-15 Mart 1535 gecesi. Hicri, 10 Ramazan…
  29/04/2020

  Kanuni Sultan Süleyman, son seferi Sigetvar Kuşatmasında kale önünü gelmesi ve k

  Kanuni Sultan Süleyman, son seferi Sigetvar Kuşatmasında kale önünü gelmesi ve kurulan Otağ-ı Hümayun’a doğru geçişi. https://t.co/Oow6PXAVK9
  04/05/2020

  Belgrad Sonrası Fatih’in Sözleri

  Macar Kroniğin yazdığına göre Fatih,1456 Belgrad kuşatmasında bozgun sonrası birçok Yeniçerinin katliama uğraması ve topların bırakılması üzerine sinir krizi geçirip…