Rastgele İçerikler

  23/04/2020

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı

  Bu yazı, 23 Nisan 1920 Cuma – 100 yıl önce bugün, Milli Mücadele’nin meşru altyapısı ve Türk Milleti’nin iradesi olarak BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin açılışı amacıyla hazırlanmıştır.    
  15/09/2019

  Sakarya Harbi – 15 Eylül 1921

  Bu yazımızda, Sakarya Harbi 15 Eylül 1921 gününe dair olanlar aktarılacaktır. 15 Eylül 1921 Perşembe 10 Temmuz’da başlayan Yunan ileri harekâtının ilk evresinde Papoulas’ın ordusu Kütahya – Eskişehir – Afyon hattını ele geçirmiş, ancak asıl amaç olan Türk Ordusu’nu yok etmek için Ankara’ya yürümek zorunda kalmıştır. Bu takip harekâtı için de 10 Ağustos’ta Yunan Ordusu 300 km’lik yürüyüşüne geçmiş, 23 Ağustos Salı günüyse tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan ikinci aktif muharebe süreci Sakarya Nehri boyunda, Haymana topraklarında başlamıştır. Yunan Küçük Asya Ordusu asker ve silâh açısından Türk Ordusu’nun iki, hatta uçak ve makinalı tüfek gibi bazı unsurlarda üç…
  03/09/2019

  Fatih Sultan Mehmed Han’ın Mücevheri

  Fatih Sultan Mehmed Han’ın Mücevheri Tartışmasız bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük padişahı olan, peygamber övgüsüne nail olmuş büyük sultan Fatih Sultan Mehmed han, aynı zamanda güzel sanatlarada oldukça meraklıdır. Kendisine ait işlenmemiş bir mücevheri, işlendikten sonra bile tanıyabilecek derecede büyük bir değerli taş ustası olan büyük hakanın bu hikayesini sizlerle paylaşalım. Fatih, Gedik Ahmed Paşa’ya Alanya’yı almasını ister. Alanya Gedik Paşa tarafından kuşatılır ve sonunda güzellikle alınır. Bunun için Fatih, Alanya Beyi Kılıç Arslan’a dokunmaz ve Gümilcine’de ailesi ile oturması için imkan sağlar. Bu zamanda Kılıç Arslan, kuyumculuk işinde çok mahirdir ve her türlü değerli taşı ustalıkla işler. Fatih’in…
  06/05/2020

  Kûtu’l Amâre Zaferi

  Kısaca KUT ZAFERİ olarak bilinen Kûtu’l Amâre Zaferi VE Hilal-i Ahmet Zaferi, İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı’nın temel muharebeleri sonucundan kazanılmış muhteşem zaferlerimizden biridir. Bu muhteşem zaferin kazanılmasında, Irak Ordusu Komutanı Halil Paşa’nın başarısı derslerde anlatılacak niteliktedir. 1952 yılına Kut Bayramı olarak kutlanan Kûtu’l Amâre Zaferi’nin, Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya üye olmasıyla, Adnan Menderes yönetimindeki hükümetin aldığı karar kapsamında iptal edimiş. Kûtu’l Amâre’ye ilişkin bilgiler de bu tarihten sonra tarih kitaplarından çıkarılmıştır. Biz de bu Kut’lu Zaferimize ait bazı kareler ile bu içeriği beğenilerinize sunuyoruz. Fotoğraf kaynağı: İclal – Tunca arşivi
  09/11/2019

  Ali Haydar Mithatın Hatıralarında II Abdülhamid

  Bu yazımızda Ali Haydar Mithatın Hatıralarında II Abdülhamid hakkında geçenlere yer verilecektir. 19. yy Osmanlı Devlet adamları arasında Mithat Paşa’nın her zaman için ayrı bir yeri vardır. Devletin doğusundan batısına; Tuna’dan Bağdat’a kadar uzanan farklı coğrafyalarında görevler yapmış ve bulunduğu valiliklerde ciddi manada yenilik ve gelişmeler sağlamıştır. Valilikleri ile başarı ve kariyer grafiği yükselmiş ve içinde bulunduğu siyasi gelişmeler ile birlikte sadrazam dahi olmuş ancak daha sonra azl ve sürgün ile neticelenen devlet adamlığı bir yana Taif’te bir zindan odasında boğdurulmak sureti ile de terk-i hayat etmiştir. Ölmeden önce yazdığı iki ciltlik hatıraları “Tabsıra-ı İbret” başlığında yayımlanmış ve hem kendi…