Abbas Hilmi Paşaya Verilen Berat

Sultan II. Abdülhamid tarafından Mısır’ın Son Osmanlı Hidivi (Valisi) Abbas Hilmi Paşa’ya verilmiş bir berat.

Exit mobile version