BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞDUN BU TOPRAKLAR ÜZERİNE VE BİR GÜNEŞ GİBİ BATARK

BİR
GÜNEŞ GİBİ
DOĞDUN
BU
TOPRAKLAR ÜZERİNE
VE
BİR GÜNEŞ
GİBİ
BATARKEN
BIRAKTIN
UFUKLARDA
AYDINLIĞINI

Türkiye Cumhuriyeti'nin
aziz kurucusu
Büyük ATATÜRK!
Bizlere bıraktığınız bu topraklar ve eserleriniz ebediyen yaşayacaktır
Müsterih olunuz
RUHUNUZ ŞAD OLSUN