Boğaz Kenarında Bir Osmanlı Yalısı

Osmanlı döneminde sırtlarını yemyeşil ormanlara yaslamış boğaz kenarında bir Osmanlı yalısı sahibi olmak büyük bir ayrıcalıktı.

O dönemden günümüze kadar gelebilmiş ve bakan herkesi kıskandıran 33 yalı bulunmaktadır.
Bu yalıların isimleri şunlardır:
Emine Valide Paşa Yalısı
Mısırlı Yusuf Ziya Paşa Yalısı
Esma Sultan Yalısı
Ahmed Mithad Efendi Yalısı
Huber Yalısı
Çürüksulu (Muharrem Nuri Birgi) Yalısı
Fehime ve Hatice Sultan Yalıları
Yılanlı Yalı
Şerifler Yalısı
Recaizade Mahmud Ekrem Yalısı
Afif Ahmed Paşa Yalısı
Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı
Said Halim Paşa Yalısı
Fethi Ahmed Paşa Yalısı
Mabeyinci Faik Bey Yalısı
Sadullah Paşa Yalısı
Mahmud Nedim Paşa Yalısı
Kont Ostrorog Yalısı
Abud Efendi Yalısı
Kıbrıslı Yalısı
Bahriyeli Sedad Bey Yalısı
Zarif Mustafa Paşa Yalısı
Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü) Yalısı
Nuri Paşa Yalısı
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
Prenses Rukiye Yalısı
Yağlıkçı Hacı Raşid Bey Yalısı
Hacı Ahmed Bey Yalısı
Saffet Paşa Yalısı
Yağcı Şefik Bey Yalısı
Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı
Hadi Sami Bey Yalısı
Marki Ahmet Necib Bey Yalısı

Exit mobile version