Hatunoğlu Kurt İsmail Hakkı Paşa (d. 1818, Kars – ö. 22 Şubat 1897, İstanbul), O…

Hatunoğlu Kurt İsmail Hakkı Paşa (d. 1818, Kars – ö. 22 Şubat 1897, İstanbul), Osmanlı askeri ve dönemin Diyarbakır ve Erzurum Valisi. (Takipçilerimizden Oğuzhan bey’in dedesidir)
🇹🇷
1841 yılında #İran, 1853 yılında #Kırım Savaşı’na katıldı. 1863’de aşiretlerin iskânı için kurulmuş olan Fırka-i Islahiyye’de görev yaptı. 1868 yılında atandığı Diyarbakır Valiliği görevini 1875 yılına kadar sürdürdü. Bu görevi sırasında bir matbaa kurarak, vilayetin resmi gazetesi olan Diyarbakır #Gazetesi’ni çıkarmaya başladı.

#Eğitim alanında önemli bir hizmet olarak ıslahhaneyi açtı ve bu ıslahhane sayesinde sahipsiz çocukların eğitilip meslek sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca birçok yeni sıbyan ve rüşdiye mektepleri açarak, Diyarbakir’da eğitim görmüş insan sayısının artırılmasına hizmet etti. #Diyarbakir’in alt yapı çalışmalarına da çok büyük önem verdi, diğer vilayetlerle bağlantıyı sağlayan eski yolları tamir ettirdiği gibi, yeni yollar da yaptırdı. Yeni su kanalları, açtırarak zirai alanda fazla ürün alınmasını gerçekleştirdi.

1875 tarihinde 3. Ordu Komutanı olarak atandı. Mayıs 1876’da Mehmed Yaver Paşa’nın vefatıyla boşalan #Erzurum Valiliği’ne atandı. 93 Harbi’ne katıldı. Savaş sırasında Aralık 1877-Şubat 1878 tarihleri arasında #Anadolu Ordusu Komutanı olarak, Ocak-Haziran 1878 tarihleri Anadolu Ordusu Komutanlığı’nın yanı sıra ilaveten de 4. #Ordu Komutanı olarak görev yaptı.

Savaştan sonra #İstanbul’a çağrıldı. Temmuz 1880’de Hassa Ordusu Komutanı olarak atandı. Bu görevini Ocak 1881 tarihine kadar sürdürdü.[1]

22 Şubat 1897 tarihinde #Üsküdar’da vefat etti. Mezarı Yeni Valide Külliyesi’nde bulunmaktadır.

Diyarbakır’da kardeşi Medet Ali için yaptırdığı Kurt İsmail Paşa #Camii ve kendi adını taşıyan Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu bulunmaktadır.
🇹🇷
#tarihifotograflarturkiye #paşa #kurtismailpaşa #diyarbakır #komutan