İNSAN GÖNÜLLERDE BIRAKTIĞI İZLERLE YAŞAR

İNSAN GÖNÜLLERDE BIRAKTIĞI
İZLERLE YAŞAR

“Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himay

İSTANBUL