İstanbul Şehremaneti ( Belediye ) faaliyetlerinden … ” Kanalizasyon İnşaatınd

İstanbul Şehremaneti ( Belediye ) faaliyetlerinden …

” Kanalizasyon İnşaatından Salkım Söğüt’deki hafriyat “

İstanbul Şehremaneti Mecmuası , 31 Aralık 1924 , Sayı:17


Exit mobile version