Lozan dönüşü İsmet paşa….

Lozan dönüşü İsmet paşa….

Ottoman Pilot Ahmet Ali Efendi, World's First Black Pilot, 1916 (Borned in Izmir...

Ottoman Pilot Ahmet Ali Efendi, World’s First Black Pilot, 1916 (Borned in Izmir…

“Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himay