Osmanlı Minyatür Sanatı

#40 Osmanlıların Halk Hassasiyeti

Osmanlıların, sefer sürecinde en hassas oldukları nokta, geçilen bölgelerdeki halkın zarar görmemesi idi. Buna kesinlikle tölerans gösterilmezdi. Hatıra yazarı Yeniçeri bu konuda şöyle der;

“Eğer birisi ödemeden bir tavuk alsa, bunu hayatıyla öder” 

submitted by

Add your submission

Image Video Audio Text

This field is required

Drop Images Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Drop Video Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 10 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 5 MB.

Processing...

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote