Osmanlı Minyatür Sanatı

#41 Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi[önde] en bilinen Şeyhülislamlardandır. Fakat müderrisliği Veziriazam Karamanî Mehmed Paşa’nın tahakkümünde geçti.Ali Efendi, Yusuf Sinan Paşa’nın dostu, Şeyh Vefa’nın müdavimi idi.Karamanî ise bunları hiç sevmezdi.O yüzden Ali Efendiye ilmiyeyi adeta dar etti.

Her atadığı medreseden bir süre sonra aldı ve yevmiyesinden kesinti yaptı. Ali Efendi bu vesayete dayanamadı ve bir süre sonra ilmiyeyi bırakarak Şeyh Vefa’nın yanına çekildi. Ancak Fatih ölüp İstanbul Fetretinde Karamanî katledilince Ali Efendi de ilmiyeye geri döndü.

submitted by

Add your submission

Image Video Audio Text Embed

This field is required

Drop Images Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Drop Video Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 10 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 5 MB.

Processing...

This field is required

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Some of the supported services:

Processing...

What do you think?