Osmanlı Minyatür Sanatı

#47 Kanuni’nin Sırplardan Dedesi Fatih’in İntikamını Alması

1456’da Fatih Sultan Mehmed’in, Belgrad kalesi önünde katliama uğrayan Yeniçerileri görmesi üzerine sinirden kaleye hücumu ve sağda da 1521’de Belgrad’ı alan Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesi Fatih’in intikamını almak için feth sonrası esirleri filin altına atıp ezdirmesi.

Osmanlı’da bu tür cezalandırmaya dair görebildiğim ilk kayıt 2. Bayezid’in 1484 Kili ve Akkirman Seferi. Kırım Hanı Mengli Giray, ordusundaki serkeşleri 2.Bayezid’e şikayet ediyor o da bunları elleri arkadan bağlatıp filin altına atıp İbn Kemal’in tabiri ile haşhaş gibi ezdiriyor.

submitted by

Add your submission

Image Video Audio Text Embed

This field is required

Drop Images Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Drop Video Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 10 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 5 MB.

Processing...

This field is required

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Some of the supported services:

Processing...

What do you think?