Osmanlı Minyatür Sanatı

#51 2. Osman’ın kafes ardından divanı takibi

Divan-ı Hümayun ve 2. Osman’ın kafes ardından divanı takibi, Solakzade’nin aktardığına göre Fatih döneminde ayağı çarıklı elinde kürekle bir Türkmen’in gelip “devletlü hünkar kanginizdir? Şikayetim var” demesi Gedik Ahmed Paşa’nın da tavsiyesi ile divan protokolünü değiştiriyor.

Solakzade hadiseyi Veziriazam Gedik Ahmed Paşa olarak anlatsa da [sadaret 1473-76], bana göre bu tavsiye Veziriazam Karamanî Mehmed Paşa [sadaret 1477-1481] tarafından yapılsa gerek. Bu da Fatih Kanunnamesinin hazırlandığı 1479-81 arası olması kuvvetle muhtemel.

submitted by

Add your submission

Image Video Audio Text Embed

This field is required

Drop Images Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Drop Video Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 10 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 5 MB.

Processing...

This field is required

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Some of the supported services:

Processing...

What do you think?