Osmanlı Minyatür Sanatı

#53 Mohaç Meydan Muharebesi

29 Ağustos 1526, Mohaç Meydan Muharebesi, Bu savaşta 4.000 kadar tüfekli Yeniçeri vardı. 9 sıra halinde dizilen Yeniçeriler, kesintisiz yaylım ateşi disiplini ile Mohaç ovasında Macar ordusuna ağır kayıplar verdirdi ve savaşın Osmanlı galibiyetinde kilit rol oynadı.

submitted by

Add your submission

Image Video Audio Text Embed

This field is required

Drop Images Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Drop Video Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 10 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 5 MB.

Processing...

This field is required

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Some of the supported services:

Processing...

What do you think?