Osmanlı Minyatür Sanatı

#58 Kanuni Sultan Süleyman’ın Hayatının Sonları

Kanuni Sultan Süleyman, hayatının sonuna doğru çok sık hastalanıyor ve yarı baygın uyuyordu.Venedik elçisi Marcantonio Donini,bu süreci şöyle anlatır “Padişah hazretleri bu yıl bedenen çok güçsüz düştü, öyle ki ölmesine ramak kaldı. Her yeri su topladı, bacakları şişti,iştahını kaybetti ve yüzü çok sağlıksız soluk bir renk aldı. Geçen mart ayında 4-5 kez nöbet geçirerek bayıldı hatta bir seferinde öldüğünü sandılar, durumu o kadar kötüydü ki, kimse bu nöbetlerden sağ çıkacağına inanmıyordu.Çoğunluk doktorunun yoğun çabalarına karşın ecelin yakın olduğu”

submitted by

Add your submission

Image Video Audio Text Embed

This field is required

Drop Images Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Drop Video Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 10 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 5 MB.

Processing...

This field is required

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Some of the supported services:

Processing...

What do you think?