Osmanlı Minyatür Sanatı

#69 Osmanlı'da Ramazan Sofrası

Osmanlı'da toplu iftarlar, Ramazanın ilk gününden değil, ancak 15'i yani "güle güle" faslında verilirdi. Zürefa ve kübera konaklarına gidilir, buralarda iftar yapılır, konak sahibi misafire diş kirası verirdi. Bu adet 2.Meşrutiyette kalkmıştır.

submitted by

Add your submission

Image Video Audio Text Embed

This field is required

Drop Images Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Drop Video Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 10 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

or

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 5 MB.

Processing...

This field is required

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Some of the supported services:

Processing...

What do you think?