Mohaç Meydan Muharebesi

29 Ağustos 1526, Mohaç Meydan Muharebesi, Bu savaşta 4.000 kadar tüfekli Yeniçeri vardı. 9 sıra halinde dizilen Yeniçeriler, kesintisiz yaylım ateşi disiplini ile Mohaç ovasında Macar ordusuna ağır kayıplar verdirdi ve savaşın Osmanlı galibiyetinde kilit rol oynadı.

Exit mobile version