Onlarda çocuktu ancak yetim ve öksüzdüler belki hiç bir zaman sıcak bir yuvaları

Onlarda çocuktu ancak yetim ve öksüzdüler belki hiç bir zaman sıcak bir yuvaları dahi olmadı. Adana yetimler yurdu talebeleri,
çekildikleri bu fotoğrafı İçişleri Bakanı Talat Paşa'ya masum bir armağan olarak göndermişler. Fotoğrafın üstüne şu duygularını yazmışlar.
Muhterem Dâhiliye Nazırımız Tal'at Bey Efendi'ye / Ey! Milletin müşfik hamisi / Osmanlı hisleriyle yarına sakladığımız fedakârlığı şimdiden arz eder, sizi samimi kalplerimizle selamlarız. / Adana deru'l-eytam-ı Osmani hey'et-i idare ve ta'limiyesiyle talebesi / Fi 10 Temmuz 1330 (23 Temmuz 1914)

Exit mobile version