Osmanlı Asar-I Tevfik Zırhlısı

Osmanlı Asar-ı Tevfik Zırhlısı, 1867

Exit mobile version