Osmanlı padişahlarının türbeleri

Osmanlı padişah türbelerinin bir çoğu padişah öldükten bir süre sonra inşa edildi. Bu süre zarfında padişah sandukaları kurulan çadırın altında mahfuz kalırdı. Türbe inşa edilir ve çadır sökülürdü. Resimde II. Selim ve 5 şehzadesi çadır-türbede görülmekte.

Bu manzarayı gören S. SCHWEIGGER  şöyle aktarır.

“Sultan Selim’in sandukasının yanında beş çocuğunun da sandukası durmaktadır. En büyük oğlu, babasının ölümünden sonra bu çocukları boğdurmuştur. Sultan, ölümü halinde onların da öldürüleceklerini bildiğinden, yanına gömülmelerini vasiyet etmiştir.”

Exit mobile version