Rumeli Beylerbeyi Sokollu Mehmed Paşa’nın Eylül 1551’de Beçe Hisarını kuşatması

Rumeli Beylerbeyi Sokollu Mehmed Paşa’nın Eylül 1551’de Beçe Hisarını kuşatması ve kaleye giren Osmanlı askerlerinin, kaleyi güzellikle vermedikleri için müdafileri surdan aşağıya atmaları. https://t.co/Fim6PgWgWX

Exit mobile version