Şehzade Bayezid’in Safevilere sığınması sonrası yürütülen iade pazarlığında, Kap

Şehzade Bayezid’in Safevilere sığınması sonrası yürütülen iade pazarlığında, Kapıcıbaşı Hasan Ağa’nın Şah Tahmasb’a elçi olarak gidip ondan name alması ve Üsküdar Sarayı’nda Kanuni Sultan Süleyman’a Şah Tahmasb’ın namesini sunması ve padişahın nameyi okuması. https://t.co/QdFgM3ZwER

Exit mobile version