Sultan Altıncı Mehmed

Sultan Altıncı Mehmed

Babası: Sultan Abdülmecid
Annesi: Gülistu Kadın Efendi
Doğumu: 02 Şubat 1861
Ölümü: 15 Mayıs 1926
Saltanatı: 04 Temmuz 1918 – 01 Kasım 1922

VI. Mehmed, Sultan Vahidüddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir.

Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir.

Türbesi Türkiye’de olmayan tek Osmanlı padişahıdır.

Exit mobile version