Süveyş Kanalı Savaşı sırasında yöre halkı askerlerimize hazırladıkları peksimetl

Süveyş Kanalı Savaşı sırasında yöre halkı askerlerimize hazırladıkları peksimetleri ikram ederken…

( Havâdis , 1914-1915 , ” Yüz Yıl Önce” kitabından … )


Exit mobile version