Fotoğraflar

BALAT – AT PAZARI " Balat'daki resim Teşrinisani'nin ( Kasım )

BALAT – AT PAZARI

" Balat'daki resim Teşrinisani'nin ( Kasım ) onaltıncı pazartesi günü saat onbirde merasim mahsusa

ile resmi küşadı icra edilen pay mahalli'ne ( At Pazarı ) aittir.Bu müessese ile şehrin mühim ihtiyacı

tatmin edilmiştir.Pay Mahalleri hayvan alım satım muamelatı için adeta bir borsa vazifesi ifa

eder.Buradaki muamelat emanet memurları muvacehesinde ceryan ettiğinden satıcıların aldatılmasına

imkan kalmayacağı gibi erbab ihtikarın at fiyatlarıylada oynamaları imkanı kalmaz.

Pay Mahalli'ndeki ahırlarda tüccar malları muayyen bir bedel mukabilinde … iaşe olunur.Bu sayede

de hayvanat açıkta gecelemez … ve fiyat azalır.

Bina iki mütenazır kısımdan ibarettir.Pay Mahali ortadadır.Deniz kenarında sevkiyat için rıhtımı

vardır.

Alt kat sefirlere tahsis olunmuştur.(6000) 2-m sahadır.

Üst kısmın cadde tarafı koyunlara tahsis olunmuştur.2500 2-m dir.Binanın heyet-i umumiyesi beş bina ,

sefir , 20-25 bin koyunun fenni surette iskanına müsaittir.

Bu tesisat emanete dört yüz bin liraya mal olmuştur. "

Şehremaneti Mecmuası , 30 Kasım 1925 , Sayı:16

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu