Kadı Mehmed Derviş Efendinin Fetvaları

Kadı Mehmed Derviş Efendinin Fetvaları

Kadı Mehmed Derviş Efendinin Fetvaları

Osmanlı Dönemi Bağdat'Da Fellah (Çiftçi) Kadın

Osmanlı Dönemi Bağdat’ta Fellah (Çiftçi) Kadın

Hatt-I Hümayun, Sultan Iı. Abdülhamid

Hatt-ı Hümayun, Sultan II. Abdülhamid