Kanunî Sultan Süleyman Han'ın, ömrünün son zamanlarında, atı üzerinde resmedildi...
içinde

Kanunî Sultan Süleyman’ın Son Zamanları

Kanunî Sultan Süleyman'ın Son Zamanları

Kanunî Sultan Süleyman Han’ın, ömrünün son zamanlarında, atı üzerinde resmedildiği bir minyatür, 1500’ler.

A miniature image of Kanunî Sultan Süleyman riding on his horse near the final years of his life, 1500’s

  Ne düşünüyorsun?

  Yorumlar

  Bir cevap yazın

  Yükleniyor …

  0
  Sultan İkinci Ahmed

  Sultan İkinci Ahmed

  OSMANLI DEVLET NİŞANI (19.Yüzyıl ahşap)
OTTOMAN COAT OF ARMS
"19th Century wood....

  Ahşap Osmanlı Devlet Nişanı