Fotoğraflar

Konya/Yunan Konsolosluğu… İstanbul/Bağdat tren yolunun faaliyete başlaması il

Konya/Yunan Konsolosluğu…

İstanbul/Bağdat tren yolunun faaliyete başlaması ile tüm Avrupa Konya'da konsololusluk yarışına girmişti.
Bunlardan biride Yunanistan…

Yunan konsolosu Kavsenin Prozeli’yi denetim altında tutan Konya valisi, bu konuda konsolosu uyarmış, yapacağı çalışmalarını yakın takibe aldığını ifade etmiştir. İster istemez bazı olumsuz faaliyetlerini de bu şekilde engellemiştir.

Yunan konsolosu Prozeli, Konya valisinin tepkisini ve çalışmalarına uyguladığı ambargoyu, İstanbul’daki Yunan sefirine bildirerek, hükümet nezdinde önüne geçilmesini istemiştir.

Yunan sefiri durumu bir yazıyla Hariciye Nezâretine bildirerek, Konya valisinin, uygulamalarından vazgeçirilmesini, bu davranışlarının iki ülke arasındaki antlaşma hükümleriyle bağdaşmadığını belirtip uyarılmasını talep etmiştir.

Hariciye Nezâreti; “Konya Yunan konsolosluğu çalışanları ile mahalli idareciler arasındaki gelişmelerin düzgün gitmediği; hatta Vali ve Vilâyet çalışanlarının bizzat konsolos Kavsenin Prozeli’nin şahsına karşı da hasmane davrandığından, çalışma imkânlarının kalmadığı bildirilmektedir.

İki devlet arasındaki anlaşmalara göre ahenkli bir çalışma ortamı öngörüldüğünden, bu konuda mahalline gerekli talimatın verilmesi Yunan sefirliğinden istenmektedir. Konya’daki, Yunan konsolosunun anlaşma şartlarını ihlâl etmeyecek şekilde çalışmalarına müsaade edilmesi ve durumun Konya Vilâyet yetkilerine bildirilmesine” diyerek durumun telâfisini, 1914 de Dahiliye Nezâretine bildirmiştir. Dahiliye Nezâreti, Konya Vilâyetine, Hariciye Nezâretinin yazısına binaen, “şikâyete konu olan nahoş durumun giderilerek, sıhhatli ve iyi bir çalışma ortamının sağlanmasını” istediğinde, Konya valisi Azmi bey, “Yunan konsolosunun şehri terk etmesi” emrini çoktan vermişti.

Hariciye Nezâreti bu sefer, Dahiliye Nezâretine gönderdiği 1 Temmuz 1914 tarihli yazısına ek olarak, ikinci bir yazı daha gönderip, “Konya’daki Yunan konsolosunun bozgunculuk yaptığı gerekçesiyle Vilâyetten çıkarılması kararının durdurularak görevine geri dönmesinin sağlanmasını” istedi.

Dahiliye Nezâreti, Konya valiliğine ikinci bir yazı gönderip, “konsolosun şehri terk emrinin durdurularak, görevine iade edilmesi” emrini vermiştir. Bunun üzerine Vali Azmi bey, Dahiliye Nezâretine gönderdiği cevapta; “Düzgün çalıştıkları müddet içerisinde rencide olacakları hiçbir muameleye maruz kalmayacaklarını” bildirmiştir.

Konya’daki Yunan konsolosunun, Konya'lı Rumlara olan açık desteği sürerken, Yunan hükümetinin I.Dünya savaşında karşı blokta yer alması ister istemez şehirdeki Türkler ile Rumlar arasındaki gerginliği hat safhaya taşıdı. Hal böyle olunca, Osmanlı savaşa girdikten az sonra, Yunan Konsolosluğu kapatıldı.

Yunan konsolosluğu, Rus konsolosluğu binası (Muallimler Birliği binası) arkası veya Merkez bankasının olduğu binanın civarında olduğu rivayetler var.

KONYA HABERLERİ
Konsolosluk
Konya Büyükşehir Belediyesi
Konya Enderun Erkek Öğrenci Yurdu
Konya'da Hayat Gazete
Konyalılar Federasyon
Konya Haber
Konya Tarihi
Konya İl Müftülüğü
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu