Fotoğraflar

Mi’raj day / Miraç günü / 27 Rajab / 27 Recep Tarihte bugün, Hazreti Muhammed’i…

Mi’raj day / Miraç günü / 27 Rajab / 27 Recep

Tarihte bugün, Hazreti Muhammed’in ﷺ Mekke’den Kudüs’e götürülmesi ve Mescid-i Aksa’da Peygamberlere namaz kıldırması, ondan sonra cennete yükseldiği gündür.
Resimdeki Sami Efendi tarafından yazılmış Osmanlı hat levha, 1912

Today is the date where the Prophet Muhammad ﷺ was taken on a journey from Makkah to Jerusalem, where he led the other prophets in prayer and then ascended to heaven.

Pictured Ottoman calligraphic panel written by Sami Efendi

Osmanlıca / Ottoman:
Çıktın şeb-i mi’rac’dâ eflâke ey reşk-i melek
Yûnus’la fark-ı rif’atin beyne’s-semâû ve’s-semek
Envâr-ı subh-i vuslatın vecd-âver-i ehl-i yakîn
Deycûr-ı şâm-ı firkatin zulmet res-i erbâb-ı şek
Zâil olur mû dîdeden eşkimle nakş-ı ârızın
Kâbil değildir eylemek, âyîneden timsâl-i hâk
Makbûl olursâ eyleyem îsâr, cism û cânımı
Bir çâker-i memlûk içün çok mû fedâ-yi mâmelek
Rûhî, hayâl-i Mustafâ olmuş sanâ ni’me’r-refîk
Her kande azm eyler isen, azm eyle, Allâh ma’ek… Ey melekleri kıskandıran!
Mi’rac gecesi göklere çıktığında, Yûnus Peygamber’le aranızdaki mânevî yükseklik farkı, arş ile ferş arası kadardı. Senin Allâh’a varışının sabahındaki ışıklar, Mi’racından şüphe etmeyen inananlarını, vecde getirdi; ayrılık akşamının karanlığı da şüphe edenlerin karanlığını götürdü. Gözdeki tasavvurun gözyaşlarımla geçip gider mi? Aynada görünenleri kazımak ne mümkün. Eğer makbûl olursa, rûhumu ve bedenimi uğrunda saçıp dağıtayım; bir köle için efendisine her şeyini fedâ etmek çok mu? Rûhî, Habibin Mustafâ’nın hayâli sana ne de güzel yoldaş olmuş artık her nereye gitme kararındaysan, durma; Allah beraberindedir, sevdiğin yanındadır…
#osmanliimparatorlugu #ottomanempire #osmanlidevleti #osmanli #ottoman #osmanlıtarihi #ottomanhistory
#mekke #mecca #kabe #kaaba #mescidiharam #miraç #miraçkandili #miraçkandilinizmübarekolsun #dua #pray #turkey🇹🇷 #türkiye🇹🇷 #istanbul #Quran #Kuranıkerim #ümmet #müslüman #muslim #islam #islamiyet #hzMuhammedﷺ #Allahcc

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu