Sultan III. Selim Han’ın Bir Portresi

Sultan III. Selim Han'ın Bir Portresi

Padişah IV. Mustafa’nın emriyle boğdurulan, 8. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesi Sultan III. Selim Han’ın Bir Portresi.

Sultan III. Selim Hakkında Kısa Bilgiler

24 Aralık 1761 tarihinde, babası Sultan III. Mustafa’nın saltanatı döneminde dünyaya gelmiş olan III. Selim 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir.

29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kalan III. Selim, 28 Temmuz 1808 tarihinde padişah IV. Mustafa’nın emriyle boğdurulmuştur.

Sultan III. Selim Han’ın Bir Portresi çizilmiş ve bu portre Sultan III. Selim dendiğinde, kendisine dair aklımızda ilk beliren görüntü olarak aklımızda kalmasına sebep olmuştur.

What do you think?