1526 Mohaç Savaşının Osmanlılar tarafından kazanılması

1526 Mohaç Savaşının Osmanlılar tarafından kazanılması, çoğunlukla etkili top ku

1526 Mohaç Savaşının Osmanlılar tarafından kazanılması, çoğunlukla etkili top kullanımına atfedilse de, söylendiği gibi bu muharebenin kazanılmasında toplar değil, Yeniçerilerin disiplinli tüfek atışları, Osmanlı Süvarileri saldırıları ve ihtiyat birlikleri önemli rol oynamıştır.

What do you think?