Anadolu Vilayetlerinde Müslüman, Rum ve Ermeni Nüfus, 1897 (Osmanlı Vilayetleri …

Anadolu Vilayetlerinde Müslüman, Rum ve Ermeni Nüfus, 1897 (Osmanlı Vilayetleri ...

Anadolu Vilayetlerinde Müslüman, Rum ve Ermeni Nüfus, 1897 (Osmanlı Vilayetleri bölgedeki birkaç şehri içermektedir. Örneğin Trabzon Vilayeti bugünkü Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane ve Rize şehirlerini içerir. Halep Vilayeti ise bugünkü Halep, İskenderun, İdlib, Antakya, Kilis, Maraş, Urfa, Rakka şehirlerini içerir.) “İzmir, Bursa, Kastamonu, Ankara, Konya, Adana, Halep, Sivas, Trabzon, Erzurum, Bitlis, Mamuratülaziz (Elazığ), Diyarbakır, Van, İzmit”

Muslim, Greek and Armenian Population in Anatolian Vilayets, 1897 (Ottoman Vilayets contains a few cities of the area. For example Trabzon Vilayet contains present-day cities of Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane and Rize.. Aleppo Vilayet contains present-day cities of Aleppo, Iskenderun, Idlib, Antakya, Kilis, Maraş, Urfa, Rakka.)
#osmanliimparatorlugu #ottomanempire #osmanlidevleti #osmanli #ottoman #ottomanhistory #osmanlıtarihi #trablus #trablusgarp #tripoli #turkey🇹🇷 #türkiye🇹🇷 #tarih #history #vilayet #nüfus #müslüman #rum #ermeni #iyiakşamlar

What do you think?