Daha çok yanlış bir şekilde Şehzade Mustafa’nın idamı olarak paylaşılsa da; ger

Daha çok yanlış bir şekilde Şehzade Mustafa'nın idamı olarak paylaşılsa da;  ger

Daha çok yanlış bir şekilde Şehzade Mustafa’nın idamı olarak paylaşılsa da; gerçekte, bu minyatürde Veziriazam Kara Ahmed Paşa’nın 29 Eylül 1555’de Divan-ı Hümayun toplantısına geldiği gün ansızın derdest edilerek boğulması tasvir edilmektedir https://t.co/81o4nvlnZF

What do you think?