Hadîs-i şerîfte de şöyle buyrulur: “Şüphesiz ki Allah Teâlâ, bu kitâb (Kur’ân-ı …

Hadîs-i şerîfte de şöyle buyrulur: “Şüphesiz ki Allah Teâlâ, bu kitâb (Kur’ân-ı Kerîm) sebebiyle (yani ona îman ve bağlılık bereketiyle) bâzı milletleri yüceltir, (bu istikâmetten uzak olan) diğer milletleri de alçaltır.” (Müslim, Müsâfirîn, 269)

Hiçbir milletin tarihinde üç asır müddetle birbiri ardınca dâimâ cihangir pâdişahlar ve dehâlar silsilesi gelmemiştir.
#osmanliimparatorlugu #ottomanempire #osmanlidevleti #osmanli #ottoman #tarih #history #hanedanialiosman #devletialiyyeiosmaniye #kelimetullah #hadis #hadith #adalet #baris #huzur❤ #tarih #sancak #zafer #türkiye🇹🇷 #istanbul #islam #islamiyet #Kuranikerim #Quran #hzMuhammedﷺ #Allahcc

What do you think?