İNGİLİZ BASININDA OSMANLININ KUT’ÜL-AMARE ZAFERİ İngiltere I. Dünya Savaşının ba…

İNGİLİZ BASININDA OSMANLININ KUT’ÜL-AMARE ZAFERİ
İngiltere I. Dünya Savaşının ba...

İNGİLİZ BASININDA OSMANLININ KUT’ÜL-AMARE ZAFERİ
İngiltere I. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Hint denizinin güvenliğini
sağlamak ve Mezopotamya’ya hâkim olmak için Irak seferine çıktı. Bağdat’ı ele geçirmek
üzere çıktığı bu seferin başlangıcında hızla ilerleyen İngiliz birlikleri Selman-ı Pak’ta
Türk birliklerine yenilerek geri çekildiler ve Kut’ül-Amare’de savunmaya geçtiler. Türk
birlikleri Kut’ül-Amare’yi kuşatarak İngilizlere yaklaşık beş ay süresince yardım gitmesini
engellediler. Kuşatma altındaki İngiliz birlikleri açlıkla mücadele edemeyerek teslim olmak
zorunda kaldılar. I. Dünya Savaşı içerisinde İngilizler Çanakkale’den sonra Kut’ül-Amare’de
Osmanlı İmparatorluğu’na ikinci kez mağlup olmuşlardı. Osmanlı zaferi savaş içerisinde
yankı uyandırırken İngiltere’nin büyük itibar kaybetmesine neden oldu.
OTTOMAN VICTORY AT KUT EL AMARA BRITISH PRESS
Along with the outbreak of World War I, United Kingdom campaigned to Iraq
in order to secure the Indian Ocean and to rule over Mesopotamia. With the purpose of
capturing Baghdad, British troops were gaining soil rapidly at the beginning; however, they
were defeated by Turkish forces in Ctesiphon and forced to retreat back towards Kut al-
Amara. Turkish troops laid siege to Kut, thus English were unable to receive any aid for five
months. Encircled British forces had to surrender due to the fact that they could not overcome
starvation. During World War I, British were defeated by the Ottomans for the second time,
subsequent to the battle of Gallipoli. Ottoman victory influenced significantly within the war,
whereas United Kingdom lost reputation considerably.
#osmanliimparatorlugu #ottomanempire #osmanli #ottoman #osmanlidevleti #osmanlitarihiresimarsivleri #ottomanhistorypicturearchives #kutulamare #iraq #irak #ocak #sancak #zafer #sehid #sehadet #albayrak #ayyildiz #gazi #birincidunyasavasi #worldwar #kelimetullah #islam #islamiyet #quran #kuranikerim #hzMuhammed #Allahcc #29nisan #cumartesi

What do you think?