Mehmed Reşad’ın Kılıç Kuşanma Töreni

Mehmed Reşad’ın Kılıç Kuşanma Töreni

Mehmed Reşad’ın Kılıç Kuşanma Töreni

Mehmed Reşad’ın Kılıç Kuşanma Töreni

Mehmed Reşad’ın Kılıç Kuşanma Töreni

Sultan Mehmed Reşad’ın Eyüp’teki kılıç alayı

Osmanlılarda kılıç kuşanma töreni, tahta çıkış seramonileri arasında en önemli safhalardan biri olarak kabul edilmekteydi. Kılıç, hükümdar iktidarının ve “gazi” kimliğinin bir sembolü işlevini görüyordu. Baron dö Tott’un deyimiyle “Avrupa’da taç giyme törenleri ne ise Osmanlıda da kılıç kuşanma töreni o” idi.

Cülus merasiminin bir safhası olan “kılıç kuşanma töreni”, önemine binaen bazı kartpostallara da yansımıştır. Ancak ulaşabildiğimiz tüm kartpostallar, Sultan Reşad devrine aittir. Hasılı savaşın son günlerinde tahta çıkan Sultan Vahdettin’in cülusu, Meşrutiyet ilanının coşkusu ile yapılan Sultan Mehmet Reşat’ın cülusunun yanında ziyadesiyle sönük kalacaktır.

What do you think?