Osmanlı Kalyonu

Bir Osmanlı Kalyonu – 17 yy.

Kalyon, İngilizler tarafından geliştirilen rüzgarla giden, üç direkli, yelkenli, büyük savaş gemisidir. Osmanlı’da ilk kez II. Bayezid döneminde yapılmış olan kalyona “Göke” denilmiştir..

What do you think?