Qubbat as-Sakhra / Dome of the Rock, Jerusalem, Ottoman Palestine, 1910. Kubbet…

Qubbat as-Sakhra / Dome of the Rock, Jerusalem, Ottoman Palestine, 1910.

Kubbet...

Qubbat as-Sakhra / Dome of the Rock, Jerusalem, Ottoman Palestine, 1910.

Kubbet-üs-Sahra, Kudüs, Osmanlı dönemi Filistin, 1910.

قبة الصخرة ،القدس وفلسطين في العهد العثماني، ١٩١٠.
Aksa’nın merkezi üzerinden Hz. Muhammed’in Mirac’a yükseldiği Muallak Taşı’dır.
Mirac gecesinde Hz. Peygamber’in (s.a.v) üzerinde ayak izini, altındaki mağarada mubarek başının şeklini ve nihayet Resulullah’ı ziyaret etmek istediğinde onu yerine rabteden Cebrail Aleyhisselam’ın parmak izlerini bıraktığı; kayanın hemen altındaki mağarada ise Hz. Muhammed’in İbrahim, Davud, İlyas ve Süleyman (a.s) peygamberler ile özel bir dua yaptıkları, Mirac yolcusunun bu dua ile uğurlandığı söylenir. Asırlar içinde çıkan gelenek bu mağaranın altında Ruhlar Kuyusu denilen Berzah Alemi’nin kapılarının olduğunu ve Beytülmakdis Keldaniler tarafından yıkılacağı zaman mabedin bekçilerinin mabedin kutsal emanetlerini bu kuyuya attıklarını söyler.
Muallak Kayası’nın üzerine Emevi Halifesi Abdülmelik İbn Mervan Türkiye’de Hz. Ömer Mescidi diye de bilinen Kubbetüssahra’yı inşa ettirir. 691 yılında inşa edilmeye başlanılan bina yeryüzünde inşa edildiği şekilde ayakta kalan en eski İslam binasıdır. İslam mimarisinin en muhteşem eseri olarak görülen bu bina tarih boyunca küçük restorasyonlar görmekle birlikte tamamıyla yıkıldığı olmamıştır.
Bina Kanuni dönemine kadar dışarıda Bizans tarzı mozaiklerle kaplı idi. Kanuni iki insan boyuna kadar olan kısmını beyaz mermer, daha yukarısını mavi çinilerle kaplatmıştır. Sanat tarihçileri Kubbetüssahra’nın bundan sonra sunduğu muazzam görünüm için “Abdülmelik yerde bir altın külçesi yapmıştı, Süleyman onu göğe çıkardı” derler. Hakikaten sabah güneşinin binanın avlusundaki mermerleri parlattığı saatlerde Kubbetüssahra masmavi bir gökyüzünde uçar görünür.
KANDİLİNİZ MÛBAREK OLSUN…
#osmanliimparatorlugu #ottomanempire #osmanlidevleti #osmanli #ottoman #yavuzsultanselim #kanunisultansuleyman #han #cennetmekan #kubbetussahra #QubbatAsSakhrah #kudus #quds #islam #islamiyet #quran #kuranikerim #hzMuhammed #Allahcc #hayirlikandiller #kandilinizmubarekolsun #miraç #filistin #palestine #mirackandili #istanbul #turkiye #nisan #bahar #pazar

What do you think?