Sultan II. Abdülhamid’in 1894 senesinde yaşanan orman yangınları nedeniyle mağdu…

Sultan II. Abdülhamid'in 1894 senesinde yaşanan orman yangınları nedeniyle mağdu...

Sultan II. Abdülhamid’in 1894 senesinde yaşanan orman yangınları nedeniyle mağdur olan Amerikan halkına gönderdiği yardımın belgesi Osmanlı Arşivleri’nde bulunmuştur.

Yıldız Arşivleri’nde bulunan Sadaret makamına yazılı evrakta, yangın haberini alan Cennetmekan Sultan Abdülhamid Han, Minnesota ve Wisconsin bölge halkına insani yardım olarak ABD’ye 300 Osmanlı lirasının gönderilmesinin emri olduğu ve emrin acilen yerine getirilmesi isteniyor. O gün o parayla İstanbul’un en gözde semti Bebek’te yaklaşık 60 orta halli ev alınabiliyordu.

Arşivden çıkan yazı şöyledir: “Amerika’nın kuzeybatı tarafındaki ormanların yanmasından dolayı zarar görenlere yardım için Osmanlı Hükümeti tarafından 300 lira gönderilmesi Sultan II. Abdülhamid’in emri gereğidir. Emir Maliye ve Hariciye Nezaretlerine tebliğ edilmiştir. Emrin acilen yerine getirilmesi hususunda yazılan 9 Eylül 1894 tarih ve 1775 numaralı Sadaret tezkeresi üzerine havale edildiği Muhasebe’den yazılan derkenardaki bilgi üzerine, söz konusu meblağın ödenmesi için Maliye Nezareti tarafından işlemde bulunulması tabiidir. Ancak Dahiliye Nezareti bütçesine dahil edilen atiyye tertibi bitmiştir. Bu yüzden bahse konu olan meblağın bu seneki bütçe açığına ve tertibi fazlasına ilave edilerek karşılanması hususunda izin vermenizi talep ediyoruz.” Osmanlı’nın Washington Büyükelçiliğinden gönderilen ikinci belge ise “Washington Büyükelçiliğinden gelen 225 numaralı telgrafın tercümesidir. New York Belediye Başkanı, orman yangınlarında zarar görenlere yardım amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından ihsan edilen paradan dolayı teşekkürlerini Padişah Hazretlerine arz edip bildirmemi rica etti. Amerika gazetelerinin hepsi Sultanimizi bahsediyorlar.” ifadelerine yer veriliyor.
#osmanliimparatorlugu #osmanlidevleti #ottomanempire #osmanli #ottoman #sultanabdulhamidhan #sultanabdülhamid #UluHakan #cennetmekan #devletialiyyeiosmaniyye #hanedanıaliosman #turk #turkiye #turkey #amerika #america #unitedstatesofamerica #unitedstates #kelimetullah #kuranıkerim #quran #hzMuhammed #Allahcc #nisan #cuma #iyiakşamlar

What do you think?