Sultan İkinci Selim Han’ın Türbesi

Sultan İkinci Selim Han'ın Türbesi

Sultan İkinci Selim Han’ın Türbesi –

Osmanlı İmparatorluğu için bir dönemin sona ermesi demek olan sultan II. Selim’in türbesinin görünümü.

What do you think?