1692 Senesi Cizyelerle İlgili Verilmiş Bir Hükm-i Şerif

1692 Senesi Cizyelerle İlgili Verilmiş Bir Hükm-İ Şerif

1692 Senesi Cizyelerle İlgili Verilmiş Bir Hükm-i Şerif, Edirne

Bir Osmanlı Fermanı

Bir Osmanlı Fermanı

Sultan Mehmed Reşad'In Bir Fermanı

Sultan Mehmed Reşad’ın Bir Fermanı