Bir Osmanlı Fermanı

Bir Osmanlı Fermanı

Bir Osmanlı Fermanı, 19. Yüzyıl

Hatt-I Hümayun, Sultan Iı. Abdülhamid

Hatt-ı Hümayun, Sultan II. Abdülhamid

1692 Senesi Cizyelerle İlgili Verilmiş Bir Hükm-İ Şerif

1692 Senesi Cizyelerle İlgili Verilmiş Bir Hükm-i Şerif