Sultan Birinci Murad

Sultan Birinci Murad

Sultan Birinci Murad

Sultan Birinci Murad

Babası : Orhan Gazi
Annesi : Nilüfer Hatun
Doğumu: 1326
Ölümü : 1389
Saltanatı: 1359 – 1389
Devlet Sınırları: 500.000 km2

What do you think?