Sultan Birinci Orhan
Sultan Birinci Orhan

Sultan Birinci Orhan

Sultan Birinci Orhan

Sultan Birinci Orhan

Sultan Birinci Orhan

Babası: Osman Gazi
Annesi: Mal Hatun
Doğumu: 1281
Ölümü : 1360
Saltanatı: 1326 – 1359
Devlet Sınırları: 95.000 km2

Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi’den 16.000 km2 olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad’a 95.000 km2 olarak bırakmıştır.

Orhan Gazi’ye dinin kahramanı manasına gelen Şücaeddin lakabı verilmiştir.

Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır.

İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur.

İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar gönderilmiştir.

Divan Örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur.

Yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur.

İlk donanma çalışmaları yapılmıştır ve Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır.

What do you think?